โปรโมชั่นแนะนำ

สมัครใหม่ฝาก 300 รับ 400 บาท ฝาก 500 รับ 700 บาท

Turn Over 5 เท่า

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
 • โบนัสที่ได้รับสูงสุด 200 เครดิต
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้สูงสุดต่อท่านต่อวัน
 • ยอดฝากสูงสุด 500 เครดิต
 • ยอดฝากขั้นต่ำ 300 เครดิต
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชันอื่นได้
 • ยอด Turn Over จำนวน 5 เท่า
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้โปรโมชันทั้งหมด

โปรย้ายค่าย รับโบนัส 100% ของยอดฝาก

 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
 • แสดงหลักฐานว่าเคยเล่นกับค่ายอื่น ( เช่น รูป เกมที่เคยเล่น )
 • รับโบนัส สูงสุด 1,000 เครดิต
 • ทำ Turn Over 20 เท่า

ฝากแรกของวัน รับโบนัส 5% สูงสุด 1,000 บาท

Turn over 10 เท่า

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
 • จำนวนเครดิตที่ได้รับ 5 %
 • โบนัสที่ได้รับสูงสุด 1000 เครดิต
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้สูงสุดต่อท่านต่อวัน
 • ยอดฝากสูงสุด 100000 เครดิต
 • ยอดฝากขั้นต่ำ 100 เครดิต
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชันอื่นได้
 • ยอด Turn Over จำนวน 10 เท่า
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้โปรโมชันทั้งหมด

เพื่อนฝากครั้งแรกรับ 20% สูงสุด 300 บาท

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้หลายครั้งต่อท่าน
 • จำนวนเครดิตที่ได้รับ 20 % 
 • โบนัสที่ได้รับสูงสุด 300 เครดิต
 • จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้ได้ต่อท่านต่อวัน 100 ครั้ง 
 • ยอดฝากสูงสุด 10000 เครดิต
 • ยอดฝากขั้นต่ำ 100 เครดิต
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชันอื่นได้
 • ยอด Turn Over จำนวน 20 เท่า 
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้โปรโมชันทั้งหมด

คืนยอดเสีย 4.8% สูงสุด 7,000 บาท

 • คืนยอดเสีย 4.8 % สูงสุด 7000 บาท

*เงื่อนไข
คืนยอดเสียทุกวันที่ 16 และ วันสุดท้ายของเดือน
คืนยอดเสีย 0.2% สูงสุด 150 มียอดเสียระหว่าง 2,000-9,999
-คืนยอดเสีย 4.8% สูงสุด 7,000 มียอดเสียตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป

 

โปรโมชั่นแนะนำ

สมัครใหม่ ฝาก 300 รับ 400 ฝาก 500 รับ 700

Turn Over 5 เท่า

 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
 • โบนัสที่ได้รับสูงสุด 500 เครดิต
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้สูงสุดต่อท่านต่อวัน
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชันอื่นได้
 • ยอด Turn Over จำนวน 5 เท่า
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้โปรโมชันทั้งหมด

โปรย้ายค่าย รับโบนัส 100% ของยอดฝาก

 • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
 • แสดงหลักฐานว่าเคยเล่นกับค่ายอื่น ( เช่น รูป เกมที่เคยเล่น )
 • รับโบนัส สูงสุด 1,000 เครดิต
 • ทำ Turn Over 20 เท่า

ฝากแรกของวัน รับโบนัส 5% สูงสุด 1,000 บาท

Turn over 10 เท่า

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
 • จำนวนเครดิตที่ได้รับ 5 % 
 • โบนัสที่ได้รับสูงสุด 1000 เครดิต
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้สูงสุดต่อท่านต่อวัน
 • ยอดฝากสูงสุด 100000 เครดิต
 • ยอดฝากขั้นต่ำ 100 เครดิต
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชันอื่นได้
 • ยอด Turn Over จำนวน 10 เท่า
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้โปรโมชันทั้งหมด

เพื่อนฝากครั้งแรกรับ 20% สูงสุด 300 บาท

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้หลายครั้งต่อท่าน
 • จำนวนเครดิตที่ได้รับ 20 % 
 • โบนัสที่ได้รับสูงสุด 300 เครดิต
 • จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้ได้ต่อท่านต่อวัน 100 ครั้ง 
 • ยอดฝากสูงสุด 10000 เครดิต
 • ยอดฝากขั้นต่ำ 100 เครดิต
 • ไม่สามารถใช้กับโปรโมชันอื่นได้
 • ยอด Turn Over จำนวน 20 เท่า 
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้โปรโมชันทั้งหมด

คืนยอดเสีย 4.8% สูงสุด 7,000 บาท

 • คืนยอดเสีย 4.8% สูงสุด 7000 บาท

*เงื่อนไข
-คืนยอดเสียทุกวันที่ 16 และ วันสุดท้ายของเดือน
-คืนยอดเสีย 0.2% สูงสุด 150 มียอดเสียระหว่าง 2,000-9,999
-คืนยอดเสีย 4.8% สูงสุด 7,000 มียอดเสียตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป